สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม53655
แสดงหน้า60395
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
February 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      

 
สนามสอบ นักธรรมตรี 2562
อำเภอบางบาล วัดสีกุก
เรียบร้อยด้วยดีครับ
เครื่องดื่มพร้อม
แจ้งผลการสอบ  ผู้ที่สอบผ่านนักธรรมตรี   ระหว่างวันที่7-10ตุลาคม2562
 


สำนักปฎิบัติธรรม (ดีเด่น) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
ขอเชิญคณะญาติสัมมาปฎิบัติธรรม ขึ้น ๙-๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ประจำทุกปี
ปีนี้เป็นรุ่นที่ ๓๘ ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๗  ถึงวันพุธ ที่๑๑กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ (รวม๕วัน๕คืน)

ณ วัดสีกุก


๗กันยายน เวลา ๙.๐๐น. ลงทะเบียนแต่งชุดขาว  เริ่มพิธีปฎิบัติธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ สมาทานศีล ๘ กล่าวคำสมาทานถือบวช
ต่อจากนั้นมีการทำวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น แปลฝึกจิตตภาวนา ฟังธรรมไปถึงวันที่๑๑กันยายนเวลา๑๓.๐๐น พิธีมอบเกียรติบัตร
  รับของที่ระลึก
ขอขมาสงฆ์ ลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ เสร็จพิธี
ปิดโครงการ
ขอเชิญทุกท่านร่วมกุศลเสริมบุญบารมี มารักษาศีล-ฟังธรรม ตามวัน/เวลานี้โดยทั้วกัน 
ตลอดโครงการทางวัด สีกุก พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล ทรงอำนวยความสะดวก เรื่องอาหาร ที่พัก ทุกประการ
(เราทำบุญด้วยตนเอง ดีกว่ารอให้ลูกหลานทำบุญให้เรา - เรามาวัดเองยังกลับบ้านได้ แต่ถ้าพระจูงเรามาจะไม่ได้กลับบ้านนะ)
พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล
สำนักปฎิบัติธรรม (ดีเด่น) ประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ผู้ดำเนินงาน ๐๘-๑๔๘๕-๓๓๙๗ 
รวมรูปภาพผู้มาปฎิบัติธรรม ๕วัน๕คืน 
 
   นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ชลบุรี
มารักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน
เพื่อให้เยาวชนของชาติ  
จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม
ที่   
วัดสีกุก  อ บางบาล จ อยุธยา
ในความอุปถัมภ์ของ ผอ สนง พศจ อย
รายชื่อพระอาจารย์และอาจารย์ผู้ให้การอบรม 
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ชลบุรี
มารักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน
เพื่อให้เยาวชนของชาติ  
จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม
ที่   วัดสีกุก  อ บางบาล จ อยุธยา
ในความอุปถัมภ์ของ ผอ สนง พศจ อย
ขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะ
 
รายชื่อนักเรียน ที่รับการอบรม
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ชลบุรี
มารักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน
เพื่อให้เยาวชนของชาติ  
จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม
ที่   วัดสีกุก  อ บางบาล จ อยุธยา
ในความอุปถัมภ์ของ ผอ สนง พศจ อย
ขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะ

      
 

       วัดสีกุก วันนี้
วันนี้มีนักเรียนจากวังน้อย 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์มา
ปฏิบัติธรรม  สามวัน ศีล 8 
ฝึกหัดให้รู้คุณค่าการรักษาศีล
ละชั่วทำดี จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม
ฝึกสมาธิ ตั้งใจฝึก  นั่งกันเงียบ

สาธุ


 

 
 
 
 
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ
( ท่านพระเดชพระคุณเจ้า พระครูชินธรรมภรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดสีกุก
เจ้าคณะอำเภอบางบาล
ตำแหน่งพัดยศพระครูชั้นพิเศษ

วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒

ท่านได้
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เนื่องในวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 


(ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ)


 
( เจ้าอาวาสวัดสีกุก)
(เจ้าคณะอำเภอบางบาล อยุธยา)

 (ท่านทรงจัดสร้าง)
โครงการก่อสร้าง ศาลาธรรมะสุขใจ ณ ที่วัดสีกุก อำเภอบางบาล
เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมขประชุมพระสังฆาธิการ อบรมทั้งภิกษุขสามเณร ประชาชน นักเรียน นักศักษา และจัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณีท้องถิ่นในเทศกาล ต่างๆ 
ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวสูง 60 เมตร ยาว28เมตร กว้าง18เมตร งบก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จประมาณ5,000,000 (ห้าล้านบาท)
ขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นกุศล บุญบารมีร่วมกัน จะได้เป็นพื้นฐานให้ชีวิต ฐานะ กิจการงาน เจริญมั่นคง ยั่งยืน ตลอดกาลนาน

( ท่านพระเดชพระคุณเจ้า พระครูชินธรรมภรณ์ )
( เจ้าอาวาสวัดสีกุก)
(เจ้าคณะอำเภอบางบาล อยุธยา)
ประธานดำเนินการ 081-4853397
บริจาคโอนเข้าบัญชี
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 0201-5596-7944
ธนาคารกรุงไทย วัดสีกุก 104-101-4864
(ท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่10,000บาทขึ้นไป)
จารึกชื่อใน แผ่นหิน เพื่อเป็นเกียรติประวัติชื่อเสียงวงศ์ตระกูลสืบไป 


 
 
                                                                           
 
รูปคุณญาติโยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  
ภาพกิจกรรม งานบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน  รุ่นที่ 37  ณ วัดสีกุก  อ.บางบาล  จ.อยุธยา


  


                                             
ภาพกิจกรรม งานเททองคำ หล่อรูปหลวงปู่สุน ขนาดเท่าองค์จริง  ณ วัดสีกุก  อ.บางบาล  จ.อยุธยา
  


ภาพกิจกรรม งานทำบุญวันสงกราณ์ 14เมษายน 2562 ณ วัดสีกุก  อ.บางบาล  จ.อยุธยา

   
  


 
 


เชิญทุกท่านร่วมบุญเสริมสร้างบารมี
ให้กิจการงานเจริญมั่นคงยั่งยืนนาน   
หวังใดรับความอุปถัมภ์  ในครั้งนี้โดยทั่วกัน นะ
หากไม่มีเวลามา แต่มีศรัทธาจะให้ความ
อุปถัมภ์ บริจาคผ่านได้ที

ธนาคารออมสิน
เลขบัญชี  0201 5596 7944โทรติดต่อ วัดสีกุก  081 485 3397   
กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 37 ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.อยุธยา (รับสมัคร 150 คน) เริ่ม 1 ~ 25 เมษายน มีบุตรหลานแนะนำมาบวชโดยไม่ต้องเสียเงิน วันที่ 1 เมษาผู้สมัครบวชเณรเข้าวัดโกนผม วันจักรีที่ 6 เมษา 2562 จัดงานบวชเณร 08,00 น พิธีทำขวัญนาคเณรภาคฤดูร้อน 11,00 น ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 12.00 ~13.00 น พิธีเททองหล่อหลวงพ่อสุ่น ที่สนามหน้าวัด(มีทองเหลืองทองแดงมาหล่อได้) 13.00~14.00 น พิธีมอบผ้าไตรนาคเณรที่หอประชุม เสร็จแล้วแห่นาคเณรเข้าอุโบสถ ให้การบรรพชาสืบไป จากนั้นทุกวันมีการเรียนการสอนศีลธรรม เช้า บ่าย กลางคืนสามทุ่มนอน และจัดอาหารถวายทุกวันๆละหมื่นบาท โดยหาเจ้าภาพเช้าข้าวต้ม 3,000 บ เพลข้าวแกง มื้อละ 5,000 บ เครื่องดื่มทั้งวัน 2,000 บ หรือ มีอาหารเครื่องดื่มมาถวายเสริมร่วมได้ทุกวัน 25 เมษามอบวุฒิบัตร~ทุนการศึกษา และปิดโครงการ เชิญทุกท่านร่วมบุญเสริมสร้างบารมี ให้กิจการงานเจริญมั่นคงยั่งยืนนาน หวังใด้รับความอุปถัมภ์ ในครั้งนี้โดยทั่วกัน นะ หากไม่มีเวลามา แต่มีศรัทธาจะให้ความ อุปถัมภ์ บริจาคผ่านได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 0201 5596 7944 โทรติดต่อ วัดสีกุก 081 485 3397 ผู้มาร่วมงานวันที่6เมษายน2562จะได้บูชา พระผงสมเด็จหลวงปู่สุ่ย เปลียบเสมือนพระแพทย์เทวดา รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มวลสารหายาก108ประการ ผสมผงพระเครื่องเก่าอายุ300กว่าปีบดละเอียด ปลุกเสกพุทธาภิเษกจากพระเกจิ (พระมีจำนวนจำกัด พิมพ์ทำลายบล๊อก )(ของเค้าดีจริงๆขอบอก)ด่วน ด่วน
 
                                   
                    
TH               EN              IN   
       
วัดสีกุก ดินแดนศักร์สิทธิ์ และเรื่องราวประวัติศาตร์มาช้านาน เรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัส ด้วยตัวท่านเอง  สาธุ 
                                                                                                                                      
                                                                                                 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซร์วัดสีกุก บางบาล พระนครศรีอยุธยา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร ได้จาก เมนูข่าวสาร ด้านบนกำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 37 ณ วัดสีกุก อ.บางบาล จ.อยุธยา (รับสมัคร 150 คน) เริ่ม 1 ~ 25 เมษายน มีบุตรหลานแนะนำมาบวชโดยไม่ต้องเสียเงิน วันที่ 1 เมษาผู้สมัครบวชเณรเข้าวัดโกนผม วันจักรีที่ 6 เมษา 2562 จัดงานบวชเณร 08,00 น พิธีทำขวัญนาคเณรภาคฤดูร้อน 11,00 น ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 12.00 ~13.00 น พิธีเททองหล่อหลวงพ่อสุ่น ที่สนามหน้าวัด(มีทองเหลืองทองแดงมาหล่อได้) 13.00~14.00 น พิธีมอบผ้าไตรนาคเณรที่หอประชุม เสร็จแล้วแห่นาคเณรเข้าอุโบสถ ให้การบรรพชาสืบไป จากนั้นทุกวันมีการเรียนการสอนศีลธรรม เช้า บ่าย กลางคืนสามทุ่มนอน และจัดอาหารถวายทุกวันๆละหมื่นบาท โดยหาเจ้าภาพเช้าข้าวต้ม 3,000 บ เพลข้าวแกง มื้อละ 5,000 บ เครื่องดื่มทั้งวัน 2,000 บ หรือ มีอาหารเครื่องดื่มมาถวายเสริมร่วมได้ทุกวัน 25 เมษามอบวุฒิบัตร~ทุนการศึกษา และปิดโครงการ เชิญทุกท่านร่วมบุญเสริมสร้างบารมี ให้กิจการงานเจริญมั่นคงยั่งยืนนาน หวังใด้รับความอุปถัมภ์ ในครั้งนี้โดยทั่วกัน นะ หากไม่มีเวลามา แต่มีศรัทธาจะให้ความ อุปถัมภ์ บริจาคผ่านได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 0201 5596 7944 โทรติดต่อ วัดสีกุก 081 485 3397


   
 
                                        ท่าน พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีกุก (เจ้าคณะอำเภอบางบาล  อยุธยา)
 
 
พัดยศประจำตำแหน่ง   พัดยศ พระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ
        
 
 
 
welcome
ประวัติ วัดสีกุก ยุคพัฒนา
สีกุก เป็นชื่อรวมของหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน้อย 3แยก มีเขตติดต่อ 3ตำบล คือ ที่ตั้งวัด เป็นเขตตำบลน้ำเต้า ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตตำบล พระขาว และฝั่งปากคลองบางบาลเป็นเขตตำบล บ้านคลัง มีลำคลองแยกเข้าวัดน้ำเต้าอีกแยกหนึ่งรวมเป็นทางสายน้ำ4แยก
จากหนังสือประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประภาสทางน้ำ มาจอดพักแรมที่หน้าวัดสีกุก เมื่อวันที่4สิงหาคม พ.ศ 2449 ยามเช้าเสด็จขึ้นมานมัสการรอยพระบาท ที่ ในมลฑล ปรากฎว่าในปัจจุบันมลฑป นั้น ถูกน้ำกัดเซาะ ชายฝั่งพังลงน้ำไปนานแล้วและเจดีย์หลังโบสถ์ ก็พังลงน้ำไปอีก2องค์ ปรากฎว่า มีผู้เก็บวัตถุมงคลไปจำนวนมาก ทางวัดได้สร้างอนุสรณ์สถาน ร.5ไว้ ให้ทุกท่านที่เดินทางมา ได้เข้าสักการะ ขอ พรให้แก่ตนเอง และครอบครัว ได้ทุกวัน


 


คลิกเพื่อ สมัครสมาชิก  วัดสีกุก


USER NAME :

PASSWORD :

 
 
แนะนำสถานที่ ของดี วัดสีกุก